Siêu thị điện máy 30-4

Siêu thị điện máy 30-4

Siêu thị điện máy 30-4

Bảo hành : 028-38962307
Các ngành hàng: 0283.89.69.888
Hotline: 093.67.67.400
XE ĐẠP SONG THÁI 700C GIANT THẮNG ĐẦU
 • XE ĐẠP SONG THÁI 700C GIANT THẮNG ĐẦU
 • Module: XE ĐẠP SONG THÁI 700C GIANT THẮNG ĐẦU
 • Giá thị trường: 9.590.000 đ
 • Giá bán: 8.300.000 đ
 • Lượt xem: 892
 • Mua hàng
 • Giới thiệu chung
 • Thông số kỹ thuật
sản phẩm liên quan

XE NHỰA CHỢ LỚN 12'' PENDA

XE NHỰA CHỢ LỚN 12'' PENDA

cccc Giá bán : 490.000 đ

XE NHỰA CHỢ LỚN 12'' KIỂU

XE NHỰA CHỢ LỚN 12'' KIỂU

cccc Giá bán : 490.000 đ

XE NHỰA CHỢ LỚN 14'' KIỂU

XE NHỰA CHỢ LỚN 14'' KIỂU

cccc Giá bán : 510.000 đ

XE NHỰA CHỢ LỚN 14'' PENDA

XE NHỰA CHỢ LỚN 14'' PENDA

cccc Giá bán : 520.000 đ

-8%

XE NHỰA CHỢ LỚN 16''Bướm Ong

XE NHỰA CHỢ LỚN 16''Bướm Ong

Giá thị trường: 750.000 đ Giá bán: 690.000 đ

XE NHỰA CHỢ LỚN 16'' THƯỜNG

XE NHỰA CHỢ LỚN 16'' THƯỜNG

cccc Giá bán : 790.000 đ

-29%

XE ĐẠP SONG THÁI TE 12'' HAIER

XE ĐẠP SONG THÁI TE 12'' HAIER

Giá thị trường: 1.750.000 đ Giá bán: 1.250.000 đ

-32%

XE TRẺ EM SONG THÁI 12'' 14'' 16''

XE TRẺ EM SONG THÁI 12'' 14'' 16''

Giá thị trường: 1.900.000 đ Giá bán: 1.300.000 đ

-21%

XE ĐẠP SONG THÁI @ 500 INOX -LEO NÚI 500 SƯỜN NAM VÉ MỦ ĐÀI LOAN

XE ĐẠP SONG THÁI @ 500 INOX -LEO NÚI 500 SƯỜN NAM VÉ MỦ ĐÀI LOAN

Giá thị trường: 1.750.000 đ Giá bán: 1.390.000 đ

-30%

BỘ LY 30-4

XE ĐẠP TRẺ EM SONG THÁI TE 18''

XE ĐẠP TRẺ EM SONG THÁI TE 18''

Giá thị trường: 1.990.000 đ Giá bán: 1.400.000 đ

-18%

XE ĐẠP SONG THÁI KY 500 SƠN

XE ĐẠP SONG THÁI KY 500 SƠN

Giá thị trường: 1.900.000 đ Giá bán: 1.550.000 đ

-24%

XE ĐẠP SONG THÁI 20'' SPORT-LN 500 DÈ MỦ

XE ĐẠP SONG THÁI 20'' SPORT-LN 500 DÈ MỦ

Giá thị trường: 2.050.000 đ Giá bán: 1.550.000 đ

-18%

XE ĐẠP SONG THÁI KY 500 SƠN DL

XE ĐẠP SONG THÁI KY 500 SƠN DL

Giá thị trường: 1.900.000 đ Giá bán: 1.550.000 đ

-17%

XE ĐẠP SONG THÁI KY 500 SƠN MỚI

XE ĐẠP SONG THÁI KY 500 SƠN MỚI

Giá thị trường: 1.990.000 đ Giá bán: 1.650.000 đ

-22%

XE ĐẠP SONG THÁI mini 600 inox

XE ĐẠP SONG THÁI mini 600 inox

Giá thị trường: 2.250.000 đ Giá bán: 1.760.000 đ

-23%

XE SONG THÁI BMX SƠN 72 CĂM 2 THẮNG ĐĨA

XE SONG THÁI BMX SƠN 72 CĂM 2 THẮNG ĐĨA

Giá thị trường: 2.290.000 đ Giá bán: 1.760.000 đ

-17%

XE ĐẠP FIX GEAR VIỀN 6 PHÂN

XE ĐẠP FIX GEAR VIỀN 6 PHÂN

Giá thị trường: 2.150.000 đ Giá bán: 1.790.000 đ

-10%

XE ĐẠP ASAMA AMT 02

XE ĐẠP ASAMA AMT 02

Giá thị trường: 1.990.000 đ Giá bán: 1.790.000 đ

-17%

XE ĐẠP FIX GEAR VIỀN 3- 4 PHÂN-VICKY KHÔNG THẮNG

XE ĐẠP FIX GEAR VIỀN 3- 4 PHÂN-VICKY KHÔNG THẮNG

Giá thị trường: 2.150.000 đ Giá bán: 1.790.000 đ

-22%

XE ĐẠP SONG THÁI @ 680 SƠN+CÀO SƠN 680+CÀO SƠN DAVINCI

XE ĐẠP SONG THÁI @ 680 SƠN+CÀO SƠN 680+CÀO SƠN DAVINCI

Giá thị trường: 2.300.000 đ Giá bán: 1.800.000 đ

-16%

XE ĐẠP SONG THÁI TE 18'' 1 NHÚNG

XE ĐẠP SONG THÁI TE 18'' 1 NHÚNG

Giá thị trường: 2.150.000 đ Giá bán: 1.800.000 đ

-23%

XE ĐẠP SONG THÁI KY 580 SƠN

XE ĐẠP SONG THÁI KY 580 SƠN

Giá thị trường: 2.390.000 đ Giá bán: 1.850.000 đ

-14%

XE ĐẠP ASAMA KZB1401

XE ĐẠP ASAMA KZB1401

Giá thị trường: 2.150.000 đ Giá bán: 1.850.000 đ

-11%

XE ĐẠP SONG THÁI LN 20'' BLACKLINE DÈ BAGA 500

XE ĐẠP SONG THÁI LN 20'' BLACKLINE DÈ BAGA 500

Giá thị trường: 2.090.000 đ Giá bán: 1.850.000 đ

-24%

XE ĐẠP SONG THÁI @680 INOX 72 CĂM (EVA)

XE ĐẠP SONG THÁI @680 INOX 72 CĂM (EVA)

Giá thị trường: 2.490.000 đ Giá bán: 1.890.000 đ

-27%

XE ĐẠP SONG THÁI CÀO @680 INOX

XE ĐẠP SONG THÁI CÀO @680 INOX

Giá thị trường: 2.590.000 đ Giá bán: 1.900.000 đ

-26%

XE ĐẠP SONG THÁI @680 INOX XÉ GIÓ

XE ĐẠP SONG THÁI @680 INOX XÉ GIÓ

Giá thị trường: 2.650.000 đ Giá bán: 1.950.000 đ

-22%

XE ĐẠP SONG THÁI KY 580 INOX

XE ĐẠP SONG THÁI KY 580 INOX

Giá thị trường: 2.490.000 đ Giá bán: 1.950.000 đ

-20%

XE ĐẠP SONG THÁI LN 20'' BLACKLINE 2 TĐ DÈ BAGA

XE ĐẠP SONG THÁI LN 20'' BLACKLINE 2 TĐ DÈ BAGA

Giá thị trường: 2.500.000 đ Giá bán: 2.000.000 đ

-24%

XE ĐẠP SONG THÁI LN 500 BAGA DÈ ĐỀ SPORT 2O''

XE ĐẠP SONG THÁI LN 500 BAGA DÈ ĐỀ SPORT 2O''

Giá thị trường: 2.750.000 đ Giá bán: 2.100.000 đ

-21%

XE ĐẠP SONG THÁI CÁO 660 SƠN DĨA NHÔM

XE ĐẠP SONG THÁI CÁO 660 SƠN DĨA NHÔM

Giá thị trường: 2.650.000 đ Giá bán: 2.100.000 đ

-23%

XE ASAMA AMT 01

XE ASAMA AMT 01

Giá thị trường: 2.800.000 đ Giá bán: 2.150.000 đ

-13%

XE ĐẠP @ MARTIN INOX A

XE ĐẠP @ MARTIN INOX A

Giá thị trường: 2.850.000 đ Giá bán: 2.490.000 đ

-17%

XE ĐẠP SONG THÁI MAXXUS 700C ĐỀ

XE ĐẠP SONG THÁI MAXXUS 700C ĐỀ

Giá thị trường: 3.150.000 đ Giá bán: 2.600.000 đ

-11%

XE ĐẠP FIX GEAR VIỀN 4 PHÂN-ĐÙM NHÔM

XE ĐẠP FIX GEAR VIỀN 4 PHÂN-ĐÙM NHÔM

Giá thị trường: 2.990.000 đ Giá bán: 2.650.000 đ

-14%

XE ĐẠP SONG THÁI LN 500 2TD

XE ĐẠP SONG THÁI LN 500 2TD

Giá thị trường: 3.150.000 đ Giá bán: 2.700.000 đ

-15%

XE ĐẠP SONG THÁI LN580 BLACKLINE 2 TĐ DÈ BAGA

XE ĐẠP SONG THÁI LN580 BLACKLINE 2 TĐ DÈ BAGA

Giá thị trường: 3.300.000 đ Giá bán: 2.800.000 đ

-15%

XE ĐẠP SONG THÁI LN 580 KOYOBA SẮT

XE ĐẠP SONG THÁI LN 580 KOYOBA SẮT

Giá thị trường: 3.300.000 đ Giá bán: 2.800.000 đ

-14%

XE ĐẠP SONG THÁI LN 580/ 640 2TD dè mủ GLANCE SHIMANO

XE ĐẠP SONG THÁI LN 580/ 640 2TD dè mủ GLANCE SHIMANO

Giá thị trường: 3.450.000 đ Giá bán: 2.950.000 đ

-17%

XE ĐẠP SONG THÁI 20'' Nữ Kayoba đề shimano 500

XE ĐẠP SONG THÁI 20'' Nữ Kayoba đề shimano 500

Giá thị trường: 3.550.000 đ Giá bán: 2.950.000 đ

-20%

XE ĐẠP SONG THÁI CUỘC 700 TAY NGANG CATANI

XE ĐẠP SONG THÁI CUỘC 700 TAY NGANG CATANI

Giá thị trường: 3.790.000 đ Giá bán: 3.050.000 đ

-17%

XE ĐẠP SONG THÁI LN 640 DÈ MỦ CATANI / GLANCE 2 THẮNG ĐĨA

XE ĐẠP SONG THÁI LN 640 DÈ MỦ CATANI / GLANCE 2 THẮNG ĐĨA

Giá thị trường: 3.790.000 đ Giá bán: 3.150.000 đ

-13%

XE ĐẠP SONG THÁI LEO NÚI 580 BLACKLINE dè mủ đề vặn

XE ĐẠP SONG THÁI LEO NÚI 580 BLACKLINE dè mủ đề vặn

Giá thị trường: 3.800.000 đ Giá bán: 3.300.000 đ

-13%

XE ĐẠP SONG THÁI LN 640 BLACKLINE SẮT

XE ĐẠP SONG THÁI LN 640 BLACKLINE SẮT

Giá thị trường: 3.900.000 đ Giá bán: 3.400.000 đ

-13%

XE ĐẠP SONG THÁI LN 640 BLACKLINE SẮT

XE ĐẠP SONG THÁI LN 640 BLACKLINE SẮT

Giá thị trường: 3.900.000 đ Giá bán: 3.400.000 đ

-11%

XE ĐẠP SONG THÁI LN 640 Felt SẮT

XE ĐẠP SONG THÁI LN 640 Felt SẮT

Giá thị trường: 4.050.000 đ Giá bán: 3.590.000 đ

-13%

XE ĐẠP SONG THÁI LEO NÚI 640 2N 1TD GẤP AL GIANT

XE ĐẠP SONG THÁI LEO NÚI 640 2N 1TD GẤP AL GIANT

Giá thị trường: 4.500.000 đ Giá bán: 3.900.000 đ

-14%

XE ĐẠP CUOC RL400 GALAXY

XE ĐẠP CUOC RL400 GALAXY

Giá thị trường: 5.390.000 đ Giá bán: 4.650.000 đ

-14%

XE ĐẠP CUỘC TRINX RL300

XE ĐẠP CUỘC TRINX RL300

Giá thị trường: 5.390.000 đ Giá bán: 4.650.000 đ

-12%

XE ĐẠP SONG THÁI 700 C ĐÙM SỐ KAYOBA

XE ĐẠP SONG THÁI 700 C ĐÙM SỐ KAYOBA

Giá thị trường: 5.300.000 đ Giá bán: 4.650.000 đ

-16%

XE ĐẠP SONG THÁI LEO NÚI 640 DE BAGA BLACK LINE

XE ĐẠP SONG THÁI LEO NÚI 640 DE BAGA BLACK LINE

Giá thị trường: 5.700.000 đ Giá bán: 4.800.000 đ

-13%

XE ĐẠP LN 640 2TD DÈ MỦ

XE ĐẠP LN 640 2TD DÈ MỦ

Giá thị trường: 5.750.000 đ Giá bán: 4.990.000 đ

-12%

XE ĐẠP SONG THÁI 700C TOURING CCHEX +GIANT 2TDIA+GIANT dè BAGA

XE ĐẠP SONG THÁI 700C TOURING CCHEX +GIANT 2TDIA+GIANT dè BAGA

Giá thị trường: 6.500.000 đ Giá bán: 5.750.000 đ

-8%

XE ĐẠP SONG THÁI LN 640 2 TĐ PHUỘC 2 TẦNG

XE ĐẠP SONG THÁI LN 640 2 TĐ PHUỘC 2 TẦNG

Giá thị trường: 6.390.000 đ Giá bán: 5.850.000 đ

-8%

XE ĐẠP SONG THÁI 29'' THẮNG ĐĨA KAYOBA

XE ĐẠP SONG THÁI 29'' THẮNG ĐĨA KAYOBA

Giá thị trường: 6.450.000 đ Giá bán: 5.950.000 đ

-19%

XE DAP CUỘC 700 GALAXY TAY CONG

XE DAP CUỘC 700 GALAXY TAY CONG

Giá thị trường: 7.500.000 đ Giá bán: 6.100.000 đ

-19%

XE ĐẠP CUỘC 700C FELT

XE ĐẠP CUỘC 700C FELT

Giá thị trường: 7.500.000 đ Giá bán: 6.100.000 đ

-19%

XE ĐẠP LN 640 BAGA TAY NGANG FELT

XE ĐẠP LN 640 BAGA TAY NGANG FELT

Giá thị trường: 7.500.000 đ Giá bán: 6.100.000 đ

-10%

XE ĐẠP LN SONG THÁI 640 NHÔM 2TD

XE ĐẠP LN SONG THÁI 640 NHÔM 2TD

Giá thị trường: 7.700.000 đ Giá bán: 6.900.000 đ

-8%

XE ĐẠP SONG THÁI CUỘC TRINX R700

XE ĐẠP SONG THÁI CUỘC TRINX R700

Giá thị trường: 8.300.000 đ Giá bán: 7.600.000 đ

-12%

XE ĐẠP ĐIỆN SONG THÁI BÁNH MÂM, BÁNH CĂM INOX

XE ĐẠP ĐIỆN SONG THÁI BÁNH MÂM, BÁNH CĂM INOX

Giá thị trường: 9.100.000 đ Giá bán: 8.000.000 đ

Giỏ hàng đang trống ...

Đóng