Siêu thị điện máy 30-4

Siêu thị điện máy 30-4

Siêu thị điện máy 30-4

Bảo hành : 0937.310.800
Các ngành hàng: 0283.89.69.888
Hotline: 093.67.67.400
Lò vi sóng
thương hiệu
Giá sản phẩm
 vnđ         vnđ

Kéo trượt thanh giá sản phẩm để tìm sản phẩm có giá phù hợp

LÒ VI SÓNG GALANZ P70T20P-V6 20L

LÒ VI SÓNG GALANZ P70T20P-V6 20L

cccc Giá bán : 1.190.000 đ

LÒ VI SÓNG SHARP R-R205VN(S)

LÒ VI SÓNG SHARP R-R205VN(S)

cccc Giá bán : 1.250.000 đ

LÒ VI SÓNG SHARP R-203VN -M

LÒ VI SÓNG SHARP R-203VN -M

cccc Giá bán : 1.320.000 đ

LÒ VI SÓNG SHARP R-G226VN-S

LÒ VI SÓNG SHARP R-G226VN-S

cccc Giá bán : 1.450.000 đ

Lò vi sóng Sharp R-G223VN-SM 20 lít

Lò vi sóng Sharp R-G223VN-SM 20 lít

cccc Giá bán : 1.450.000 đ

Lò vi sóng SHARP R-G222VN-S

Lò vi sóng SHARP R-G222VN-S

cccc Giá bán : 1.490.000 đ

LÒ VI SÓNG SHARP R-G322VN-S

LÒ VI SÓNG SHARP R-G322VN-S

cccc Giá bán : 1.600.000 đ

LÒ VI SÓNG SHARP R-21A1(S) VN

LÒ VI SÓNG SHARP R-21A1(S) VN

cccc Giá bán : 1.650.000 đ

Lò vi sóng Sharp R-G272VN-S

Lò vi sóng Sharp R-G272VN-S

cccc Giá bán : 1.670.000 đ

LÒ VIBA AQUA AEM-G477AS

LÒ VIBA AQUA AEM-G477AS

cccc Giá bán : 1.690.000 đ

LÒ VI SÓNG SHARP SH-20A1(S) VN

LÒ VI SÓNG SHARP SH-20A1(S) VN

cccc Giá bán : 1.700.000 đ

Lò vi sóng có nướng Sharp R-G224VN-S

Lò vi sóng có nướng Sharp R-G224VN-S

cccc Giá bán : 1.700.000 đ

Lò vi sóng Sharp R-G371VN-W

Lò vi sóng Sharp R-G371VN-W

cccc Giá bán : 1.750.000 đ

LÒ VI SÓNG BLUESTONE MOB-7707

LÒ VI SÓNG BLUESTONE MOB-7707

cccc Giá bán : 1.750.000 đ

Lò Vi Sóng AQUA AEM-G3597VS

Lò Vi Sóng AQUA AEM-G3597VS

cccc Giá bán : 1.790.000 đ

Lò vi sóng Sharp R-20A1(S)VN

Lò vi sóng Sharp R-20A1(S)VN

cccc Giá bán : 1.870.000 đ

LÒ VI SÓNG SHARP R-G302VN-S

LÒ VI SÓNG SHARP R-G302VN-S

cccc Giá bán : 1.890.000 đ

LÒ VI SÓNG BLUESTONE MOB-7716B 20L

LÒ VI SÓNG BLUESTONE MOB-7716B 20L

cccc Giá bán : 1.890.000 đ

Lò vi sóng Toshiba ER-SGM20(S1)VN

Lò vi sóng Toshiba ER-SGM20(S1)VN

cccc Giá bán : 1.950.000 đ

Lò Vi Sóng Bluestone MOB7716

Lò Vi Sóng Bluestone MOB7716

cccc Giá bán : 1.990.000 đ

LÒ VI SÓNG SHARP R-G227VN-M

LÒ VI SÓNG SHARP R-G227VN-M

cccc Giá bán : 1.990.000 đ

LÒ VI SÓNG SHARP R-25D1(S)VN

LÒ VI SÓNG SHARP R-25D1(S)VN

cccc Giá bán : 2.050.000 đ

LÒ VI SÓNG SHARP R-G572VN-S

LÒ VI SÓNG SHARP R-G572VN-S

cccc Giá bán : 2.190.000 đ

LÒ NƯỚNG GALI GL-1145 45L

LÒ NƯỚNG GALI GL-1145 45L

cccc Giá bán : 2.250.000 đ

Lò vi sóng Sharp R-G620VN-ST

Lò vi sóng Sharp R-G620VN-ST

cccc Giá bán : 2.250.000 đ

Lò vi sóng AQUA AEM-G3650W

Lò vi sóng AQUA AEM-G3650W

cccc Giá bán : 2.290.000 đ

LÒ VI SÓNG AQUA AEM- G5814ST

LÒ VI SÓNG AQUA AEM- G5814ST

cccc Giá bán : 2.300.000 đ

LÒ VI SÓNG SANYO G3650W

LÒ VI SÓNG SANYO G3650W

cccc Giá bán : 2.340.000 đ

Lò Vi Sóng AQUA AQM-KB925T

Lò Vi Sóng AQUA AQM-KB925T

cccc Giá bán : 2.390.000 đ

LÒ VI SÓNG BLUESTONE MOB-7819

LÒ VI SÓNG BLUESTONE MOB-7819

cccc Giá bán : 2.400.000 đ

LÒ VI SÓNG SHARP 678VN(W)

LÒ VI SÓNG SHARP 678VN(W)

cccc Giá bán : 2.470.000 đ

LÒ VIBA SHARP R-29D2(R)VN

LÒ VIBA SHARP R-29D2(R)VN

cccc Giá bán : 2.590.000 đ

LÒ VI SÓNG SHARP R-29D2(G)VN

LÒ VI SÓNG SHARP R-29D2(G)VN

cccc Giá bán : 2.650.000 đ

Lò vi sóng Torino MJW20-SF

Lò vi sóng Torino MJW20-SF

cccc Giá bán : 2.700.000 đ

Lò vi sóng Sharp R-678VN(S) 20 lít

Lò vi sóng Sharp R-678VN(S) 20 lít

cccc Giá bán : 2.750.000 đ

LÒ VI SÓNG BLUESTONE EOB-7741 25L

LÒ VI SÓNG BLUESTONE EOB-7741 25L

cccc Giá bán : 2.750.000 đ

Lò vi sóng SHARP R-G623-VN(ST)

Lò vi sóng SHARP R-G623-VN(ST)

cccc Giá bán : 2.890.000 đ

Lò vi sóng Sanyo EM-G3564 VFRG

Lò vi sóng Sanyo EM-G3564 VFRG

cccc Giá bán : 2.990.000 đ

LÒ VIBA SHARP R-C825VN(ST)

LÒ VIBA SHARP R-C825VN(ST)

cccc Giá bán : 3.090.000 đ

Lò vi sóng BlueStone MOB-7757

 Lò vi sóng BlueStone MOB-7757

cccc Giá bán : 3.400.000 đ

Lò vi sóng Torino MJW23-LS - 23L

Lò vi sóng Torino MJW23-LS - 23L

cccc Giá bán : 3.700.000 đ

Lò vi sóng Torino MJW30L-SH

Lò vi sóng Torino MJW30L-SH

cccc Giá bán : 3.900.000 đ

Lò vi sóng Sharp R-C932VN - ST 32 lít

Lò vi sóng Sharp R-C932VN - ST 32 lít

cccc Giá bán : 4.970.000 đ

LÒ VI SÓNG SHARP AX-1100VN(R/S)

LÒ VI SÓNG SHARP AX-1100VN(R/S)

cccc Giá bán : 7.900.000 đ

LÒ VI SÓNG HƠI NƯỚC SHARP AX-1600VN(W/R)

LÒ VI SÓNG HƠI NƯỚC SHARP  AX-1600VN(W/R)

cccc Giá bán : 14.950.000 đ

Giỏ hàng đang trống ...

Đóng