Siêu thị điện máy 30-4

Siêu thị điện máy 30-4

Siêu thị điện máy 30-4

Bảo hành : 08-38962307
Các ngành hàng: 083.720.1171
Hotline: 083.896.9888
Samsung
thương hiệu
Giá sản phẩm
 vnđ         vnđ

Kéo trượt thanh giá sản phẩm để tìm sản phẩm có giá phù hợp

-4% 06 lon bia

TIVI SAMSUNG 32J4003

TIVI SAMSUNG 32J4003

Giá thị trường: 5.900.000 đ Giá bán: 5.690.000 đ

-2% 06 lon bia

Smart Tivi Samsung 32K5500

Smart Tivi Samsung 32K5500

Giá thị trường: 7.990.000 đ Giá bán: 7.850.000 đ

-12% 06 lon bia

Smart Tivi Samsung 40K5500 Full HD

Smart Tivi Samsung  40K5500 Full HD

Giá thị trường: 10.400.000 đ Giá bán: 9.290.000 đ

-12% 06 lon bia

TIVI SAMSUNG 43K5300

TIVI SAMSUNG 43K5300

Giá thị trường: 10.400.000 đ Giá bán: 9.290.000 đ

-10% 06 lon bia

Smart Tivi Samsung 43K5500 Full HD

Smart Tivi  Samsung  43K5500 Full HD

Giá thị trường: 11.200.000 đ Giá bán: 10.190.000 đ

-19% 06 lon bia

Smart Tivi Samsung 40K6300 Full HD

Smart Tivi Samsung 40K6300 Full HD

Giá thị trường: 13.900.000 đ Giá bán: 11.690.000 đ

-5% 06 lon bia

TIVI SAMSUNG 43M5500

TIVI SAMSUNG 43M5500

Giá thị trường: 12.900.000 đ Giá bán: 12.290.000 đ

-5% 06 lon bia

TIVI SAMSUNG 43M5520

TIVI SAMSUNG 43M5520

Giá thị trường: 13.300.000 đ Giá bán: 12.690.000 đ

-9% 12 lon bia

TIVI SAMSUNG 49K5300

TIVI SAMSUNG 49K5300

Giá thị trường: 13.900.000 đ Giá bán: 12.790.000 đ

-4% 12 lon bia

Smart Tivi SamSung 49K5500 Full HD

Smart Tivi  SamSung 49K5500 Full HD

Giá thị trường: 13.900.000 đ Giá bán: 13.390.000 đ

-10% 06 lon bia

Smart Tivi Samsung 43KU6500 4K

Smart Tivi Samsung 43KU6500 4K

Giá thị trường: 15.400.000 đ Giá bán: 13.990.000 đ

-10% 12 lon bia

TIVI SAMSUNG 49M5500

TIVI SAMSUNG 49M5500

Giá thị trường: 16.400.000 đ Giá bán: 14.900.000 đ

-5% 12 lon bia

Smart Tivi Samsung 49K6300 Full HD

Smart Tivi  Samsung  49K6300 Full HD

Giá thị trường: 16.690.000 đ Giá bán: 15.900.000 đ

-10% 12 lon bia

TIVI SAMSUNG 50KU6000

TIVI SAMSUNG 50KU6000

Giá thị trường: 17.900.000 đ Giá bán: 16.290.000 đ

-5% 12 lon bia

Smart Tivi Samsung 55K5500, Full HD

Smart Tivi Samsung  55K5500, Full HD

Giá thị trường: 17.900.000 đ Giá bán: 16.990.000 đ

-6% 12 lon bia

Smart Tivi Samsung 49KU6400 4K

Smart Tivi Samsung  49KU6400 4K

Giá thị trường: 18.900.000 đ Giá bán: 17.790.000 đ

-16% 12 lon bia

Smart Tivi Samsung 49 49KU6500, 4K

Smart Tivi Samsung 49  49KU6500, 4K

Giá thị trường: 21.900.000 đ Giá bán: 18.900.000 đ

-19% 12 lon bia

TIVI SAMSUNG 55K6300

TIVI SAMSUNG 55K6300

Giá thị trường: 24.900.000 đ Giá bán: 20.900.000 đ

-10% Lock 6 sản phẩm +12 lon bia

Smart Tivi Samsung 55KU6400 4K

Smart Tivi Samsung  55KU6400 4K

Giá thị trường: 29.600.000 đ Giá bán: 26.790.000 đ

-14% 12 lon bia

Smart Tivi SamSung 55KU6500 4K

Smart Tivi SamSung 55KU6500 4K

Giá thị trường: 32.900.000 đ Giá bán: 28.900.000 đ