Siêu thị điện máy 30-4

Siêu thị điện máy 30-4

Siêu thị điện máy 30-4

Bảo hành : 028-38962307 ( Bấm 118 để liên hệ )
Các ngành hàng: 0283.720.1171 ( Điện tử : 116 , Điện lạnh : 111 , Gia dụng : 108 )
Hotline: 0283.896.9888
Lò vi sóng
thương hiệu
Giá sản phẩm
 vnđ         vnđ

Kéo trượt thanh giá sản phẩm để tìm sản phẩm có giá phù hợp

Lò Vi Sóng AQUA AEM-G2135W

Lò Vi Sóng AQUA AEM-G2135W

cccc Giá bán : 1.190.000 đ

LÒ VIBA AQUA AEM-G1125W

LÒ VIBA AQUA AEM-G1125W

cccc Giá bán : 1.190.000 đ

LÒ VI SÓNG SHARP R-R205VN(S)

LÒ VI SÓNG SHARP R-R205VN(S)

cccc Giá bán : 1.270.000 đ

Lò Vi Sóng AQUA AEM-G2135V

Lò Vi Sóng AQUA AEM-G2135V

cccc Giá bán : 1.490.000 đ

LÒ VI SÓNG SHARP SH-20A1(S) VN

LÒ VI SÓNG SHARP SH-20A1(S) VN

cccc Giá bán : 1.590.000 đ

LÒ VI SÓNG SHARP R-21A1(S) VN

LÒ VI SÓNG SHARP R-21A1(S) VN

cccc Giá bán : 1.590.000 đ

LÒ VI SÓNG SHARP R-G226VN-S

LÒ VI SÓNG SHARP R-G226VN-S

cccc Giá bán : 1.650.000 đ

Lò vi sóng Sharp R-G223VN-SM 20 lít

Lò vi sóng Sharp R-G223VN-SM 20 lít

cccc Giá bán : 1.650.000 đ

LÒ VI SÓNG SHARP R-G302VN-S

LÒ VI SÓNG SHARP R-G302VN-S

cccc Giá bán : 1.690.000 đ

Lò vi sóng có nướng Sharp R-G224VN-S

Lò vi sóng có nướng Sharp R-G224VN-S

cccc Giá bán : 1.700.000 đ

LÒ VI SÓNG BLUESTONE MOB-7709

LÒ VI SÓNG BLUESTONE MOB-7709

cccc Giá bán : 1.700.000 đ

Lò vi sóng AQUA AEM-G2134W

Lò vi sóng AQUA AEM-G2134W

cccc Giá bán : 1.720.000 đ

Lò vi sóng AQUA EM-G3133W

Lò vi sóng AQUA EM-G3133W

cccc Giá bán : 1.790.000 đ

Lò Vi Sóng Bluestone MOB7716

Lò Vi Sóng Bluestone MOB7716

cccc Giá bán : 1.790.000 đ

LÒ VI SÓNG AQUA EM-G477AS

LÒ VI SÓNG AQUA EM-G477AS

cccc Giá bán : 1.790.000 đ

Lò vi sóng Sharp R-G272VN-S

Lò vi sóng Sharp R-G272VN-S

cccc Giá bán : 1.850.000 đ

Lò Vi Sóng AQUA AEM-G3597VS

Lò Vi Sóng AQUA AEM-G3597VS

cccc Giá bán : 1.850.000 đ

LÒ VI SÓNG SHARP R-G322VN-S

LÒ VI SÓNG SHARP R-G322VN-S

cccc Giá bán : 1.850.000 đ

LÒ VI SÓNG SHARP R-G274VN-S

LÒ VI SÓNG SHARP R-G274VN-S

cccc Giá bán : 1.850.000 đ

Lò vi sóng AQUA AEM-G3113V

Lò vi sóng AQUA AEM-G3113V

cccc Giá bán : 1.890.000 đ

LÒ VI SÓNG ELECTROLUX EMS2057X

LÒ VI SÓNG ELECTROLUX EMS2057X

cccc Giá bán : 1.900.000 đ

LÒ VIBA 20L HAPPY COOK HCM-20DM

LÒ VIBA 20L HAPPY COOK HCM-20DM

cccc Giá bán : 1.930.000 đ

Lò vi sóng Sharp R-G371VN-W

Lò vi sóng Sharp R-G371VN-W

cccc Giá bán : 1.950.000 đ

LÒ VI SÓNG SHARP R-G227VN-M

LÒ VI SÓNG SHARP R-G227VN-M

cccc Giá bán : 1.990.000 đ

Lò vi sóng Aqua AEM- G3133V

Lò vi sóng Aqua AEM- G3133V

cccc Giá bán : 2.050.000 đ

LÒ VI SÓNG SHARP R-25D1(S)VN

LÒ VI SÓNG SHARP R-25D1(S)VN

cccc Giá bán : 2.050.000 đ

LÒ VI SÓNG AQUA EM-G2064FV

LÒ VI SÓNG AQUA EM-G2064FV

cccc Giá bán : 2.080.000 đ

LÒ VI SÓNG AQUA AEM-G3850V

LÒ VI SÓNG AQUA AEM-G3850V

cccc Giá bán : 2.090.000 đ

Lò vi sóng Sharp R-G620VN-ST

Lò vi sóng Sharp R-G620VN-ST

cccc Giá bán : 2.250.000 đ

LÒ VI SÓNG AQUA AEM- G5814ST

LÒ VI SÓNG AQUA AEM- G5814ST

cccc Giá bán : 2.300.000 đ

Lò vi sóng AQUA AEM-G3650W

Lò vi sóng AQUA AEM-G3650W

cccc Giá bán : 2.340.000 đ

LÒ VI SÓNG AQUA AEM-G3730V

LÒ VI SÓNG AQUA AEM-G3730V

cccc Giá bán : 2.390.000 đ

LÒ VI SÓNG AQUA EM-G3874ST

LÒ VI SÓNG AQUA EM-G3874ST

cccc Giá bán : 2.390.000 đ

Lò vi sóng AQUA AEM-7560W

Lò vi sóng AQUA AEM-7560W

cccc Giá bán : 2.450.000 đ

LÒ VI SÓNG SHARP R-G572VN-S

LÒ VI SÓNG SHARP R-G572VN-S

cccc Giá bán : 2.450.000 đ

LÒ VI SÓNG SHARP R-G574VN-S

LÒ VI SÓNG SHARP R-G574VN-S

cccc Giá bán : 2.450.000 đ

LÒ VI SÓNG SHARP 678VN(W)

LÒ VI SÓNG SHARP 678VN(W)

cccc Giá bán : 2.470.000 đ

Lò Vi Sóng AQUA AQM-KB925T

Lò Vi Sóng AQUA AQM-KB925T

cccc Giá bán : 2.500.000 đ

LÒ VIBA SHARP 29D2R(VN)

LÒ VIBA SHARP 29D2R(VN)

cccc Giá bán : 2.500.000 đ

LÒ VI SÓNG SHARP R-29D2(G)VN

LÒ VI SÓNG SHARP R-29D2(G)VN

cccc Giá bán : 2.500.000 đ

LÒ VI SÓNG AQUA EM-G7530V

LÒ VI SÓNG AQUA EM-G7530V

cccc Giá bán : 2.550.000 đ

Lò vi sóng Sharp R-678VN(S) 20 lít

Lò vi sóng Sharp R-678VN(S) 20 lít

cccc Giá bán : 2.650.000 đ

Lò vi sóng Torino MJW20-SF

Lò vi sóng Torino MJW20-SF

cccc Giá bán : 2.700.000 đ

Lò vi sóng SHARP R-G623-VN(ST)

Lò vi sóng SHARP R-G623-VN(ST)

cccc Giá bán : 2.890.000 đ

Lò vi sóng Sanyo EM-G3564 VFRG

Lò vi sóng Sanyo EM-G3564 VFRG

cccc Giá bán : 2.990.000 đ

Lò vi sóng Aqua AEM-C6786V

Lò vi sóng Aqua AEM-C6786V

cccc Giá bán : 3.050.000 đ

LÒ VI SÓNG SANYO (AQUA) EM-G5564VFRG

LÒ VI SÓNG SANYO (AQUA) EM-G5564VFRG

cccc Giá bán : 3.150.000 đ

LÒ VI SÓNG SANYO EM-SL60C

LÒ VI SÓNG SANYO EM-SL60C

cccc Giá bán : 3.170.000 đ

LÒ VI SÓNG AQUA G7786V

LÒ VI SÓNG AQUA G7786V

cccc Giá bán : 3.230.000 đ

Lò vi sóng điện tử Sharp R-C825VN(ST)

Lò vi sóng điện tử Sharp R-C825VN(ST)

cccc Giá bán : 3.290.000 đ

Lò vi sóng BlueStone MOB-7757

 Lò vi sóng BlueStone MOB-7757

cccc Giá bán : 3.400.000 đ

LÒ VI SÓNG AQUA EM-G9539V

LÒ VI SÓNG AQUA EM-G9539V

cccc Giá bán : 3.550.000 đ

Lò vi sóng Torino MJW23-LS - 23L

Lò vi sóng Torino MJW23-LS - 23L

cccc Giá bán : 3.700.000 đ

Lò vi sóng Torino MJW30L-SH

Lò vi sóng Torino MJW30L-SH

cccc Giá bán : 3.900.000 đ

Lò vi sóng Sharp R-C932VN - ST 32 lít

Lò vi sóng Sharp R-C932VN - ST 32 lít

cccc Giá bán : 4.150.000 đ

LÒ VI SÓNG SHARP AX-1100VN(R/S)

LÒ VI SÓNG SHARP AX-1100VN(R/S)

cccc Giá bán : 7.900.000 đ

LÒ VI SÓNG HƠI NƯỚC SHARP AX-1600VN(R)

LÒ VI SÓNG HƠI NƯỚC SHARP AX-1600VN(R)

cccc Giá bán : 15.400.000 đ

Giỏ hàng đang trống ...

Đóng