Siêu thị điện máy 30-4

Siêu thị điện máy 30-4

Siêu thị điện máy 30-4

Bảo hành : 08-38962307
Các ngành hàng: 083.720.1171
Hotline: 083.896.9888
Lò vi sóng
thương hiệu
Giá sản phẩm
 vnđ         vnđ

Kéo trượt thanh giá sản phẩm để tìm sản phẩm có giá phù hợp

LÒ VI SÓNG AQUA AEM-S2175W

LÒ VI SÓNG AQUA AEM-S2175W

cccc Giá bán : 950.000 đ

Lò Vi Sóng AQUA AEM-S2195W

Lò Vi Sóng AQUA AEM-S2195W

cccc Giá bán : 1.130.000 đ

Lò vi sóng Sanyo EM-G1125W

Lò vi sóng Sanyo EM-G1125W

cccc Giá bán : 1.240.000 đ

LÒ VI SÓNG SANYO EM-G205AW

LÒ VI SÓNG SANYO EM-G205AW

cccc Giá bán : 1.250.000 đ

LÒ VI SÓNG SHARP R-R205VN(S)

LÒ VI SÓNG SHARP R-R205VN(S)

cccc Giá bán : 1.250.000 đ

Lò nướng Asanzo EV-42A1

Lò nướng Asanzo EV-42A1

cccc Giá bán : 1.290.000 đ

LÒ NƯỚNG SANYO (AQUA) TO-R5074

LÒ NƯỚNG SANYO (AQUA) TO-R5074

cccc Giá bán : 1.350.000 đ

LÒ VI SÓNG SANYO EM-G2088V

LÒ VI SÓNG SANYO EM-G2088V

cccc Giá bán : 1.390.000 đ

LÒ VI SÓNG SANYO EM-G2088W

LÒ VI SÓNG SANYO EM-G2088W

cccc Giá bán : 1.450.000 đ

LÒ VI SÓNG SHARP R-20A1(S) VN

LÒ VI SÓNG SHARP R-20A1(S) VN

cccc Giá bán : 1.490.000 đ

LÒ VI SÓNG SHARP RG226VNS

LÒ VI SÓNG SHARP RG226VNS

cccc Giá bán : 1.500.000 đ

1 thau inox

LÒ VI SÓNG SHARP R-21A1(S) VN

LÒ VI SÓNG SHARP R-21A1(S) VN

cccc Giá bán : 1.570.000 đ

Lò Vi Sóng AQUA AEM-G2135W

Lò Vi Sóng AQUA AEM-G2135W

cccc Giá bán : 1.600.000 đ

LÒ VI SÓNG LG MS2022D

LÒ VI SÓNG LG MS2022D

cccc Giá bán : 1.600.000 đ

Lò vi sóng Sanyo EM-G2135V

Lò vi sóng Sanyo EM-G2135V

cccc Giá bán : 1.620.000 đ

LÒ VI SONG SANYO EM-G2182W

LÒ VI SONG SANYO EM-G2182W

cccc Giá bán : 1.650.000 đ

LÒ VI SÓNG SHARP R-G227VN

LÒ VI SÓNG SHARP R-G227VN

cccc Giá bán : 1.750.000 đ

LÒ VI SÓNG LG MH 6022D

LÒ VI SÓNG LG MH 6022D

cccc Giá bán : 1.750.000 đ

Lò vi sóng Sanyo EM-G3133W

Lò vi sóng Sanyo EM-G3133W

cccc Giá bán : 1.790.000 đ

LÒ VI SÓNG SANYO EM-G2134W

LÒ VI SÓNG SANYO EM-G2134W

cccc Giá bán : 1.820.000 đ

LÒ VI SÓNG SANYO EM-G3133V

LÒ VI SÓNG SANYO EM-G3133V

cccc Giá bán : 1.950.000 đ

LÒ VI SÓNG SHARP R-G302VN

LÒ VI SÓNG SHARP R-G302VN

cccc Giá bán : 1.950.000 đ

LÒ VI SÓNG SANYO EM-G3113V

LÒ VI SÓNG SANYO EM-G3113V

cccc Giá bán : 1.970.000 đ

LÒ VI SÓNG SANYO EM-G3113V

LÒ VI SÓNG SANYO EM-G3113V

cccc Giá bán : 1.970.000 đ

LÒ VI SÓNG SANYO EM-G477AS

LÒ VI SÓNG SANYO EM-G477AS

cccc Giá bán : 1.970.000 đ

Lò vi sóng SHARP R-G222VN-S

Lò vi sóng SHARP R-G222VN-S

cccc Giá bán : 2.050.000 đ

LÒ VI SÓNG SANYO EM-G2064FV

LÒ VI SÓNG SANYO EM-G2064FV

cccc Giá bán : 2.120.000 đ

LÒ VI SÓNG SANYO EM-G3597VS

LÒ VI SÓNG SANYO EM-G3597VS

cccc Giá bán : 2.170.000 đ

Lò vi sóng Sharp R-G371VN-W

Lò vi sóng Sharp R-G371VN-W

cccc Giá bán : 2.290.000 đ

Lò Vi Sóng SANYO EM-G3650W

Lò Vi Sóng SANYO EM-G3650W

cccc Giá bán : 2.350.000 đ

LÒ VI SÓNG SANYO EM-G3730V

LÒ VI SÓNG SANYO EM-G3730V

cccc Giá bán : 2.350.000 đ

LÒ VI SÓNG SHARP 678VN(S)

LÒ VI SÓNG SHARP 678VN(S)

cccc Giá bán : 2.370.000 đ

LÒ VI SÓNG SHARP 678VN(W)

LÒ VI SÓNG SHARP 678VN(W)

cccc Giá bán : 2.370.000 đ

Lò Vi Sóng SANYO EM-G3650V

Lò Vi Sóng SANYO EM-G3650V

cccc Giá bán : 2.390.000 đ

LÒ VIBA SHARP 29D2R(VN)

LÒ VIBA SHARP 29D2R(VN)

cccc Giá bán : 2.390.000 đ

LÒ VI SÓNG SANYO EM-G3850V

LÒ VI SÓNG SANYO EM-G3850V

cccc Giá bán : 2.430.000 đ

LÒ NƯỚNG SANYO (AQUA) TO-R9074

LÒ NƯỚNG SANYO (AQUA) TO-R9074

cccc Giá bán : 2.450.000 đ

LÒ VI SÓNG SANYO EM-G5814ST

LÒ VI SÓNG SANYO EM-G5814ST

cccc Giá bán : 2.470.000 đ

Lò vi sóng Sharp R-289VN(W) 22 lít

Lò vi sóng Sharp R-289VN(W) 22 lít

cccc Giá bán : 2.470.000 đ

LÒ VI SÓNG SHARP R-29D2(G)VN

LÒ VI SÓNG SHARP R-29D2(G)VN

cccc Giá bán : 2.490.000 đ

Lò vi sóng Sanyo EMG7560W

Lò vi sóng Sanyo EMG7560W

cccc Giá bán : 2.550.000 đ

LÒ VI SÓNG SANYO G3874ST

LÒ VI SÓNG SANYO G3874ST

cccc Giá bán : 2.550.000 đ

LÒ VI SÓNG SHARP R-29D2(R)VN

LÒ VI SÓNG SHARP R-29D2(R)VN

cccc Giá bán : 2.570.000 đ

Lò vi sóng Sharp R-G573VN-B

Lò vi sóng Sharp R-G573VN-B

cccc Giá bán : 2.590.000 đ

Lò vi sóng Sharp R-G571VN-W

Lò vi sóng Sharp R-G571VN-W

cccc Giá bán : 2.690.000 đ

LÒ VI SÓNG SHARP R-G620VN(ST)

LÒ VI SÓNG SHARP R-G620VN(ST)

cccc Giá bán : 2.690.000 đ

LÒ VI SÓNG SANYO EM-G7560V

LÒ VI SÓNG SANYO EM-G7560V

cccc Giá bán : 2.750.000 đ

LÒ VI SÓNG WHIRLPOOL MWF 863BL

LÒ VI SÓNG WHIRLPOOL MWF 863BL

cccc Giá bán : 2.750.000 đ

LÒ VI SÓNG SANYO EM-G7530V

LÒ VI SÓNG SANYO EM-G7530V

cccc Giá bán : 2.750.000 đ

LÒ VI SÓNG SHARP R-G623-VN

LÒ VI SÓNG SHARP R-G623-VN

cccc Giá bán : 2.890.000 đ

LÒ VI SÓNG SHARP R-G572VN-S

LÒ VI SÓNG SHARP R-G572VN-S

cccc Giá bán : 2.970.000 đ

LÒ VI SÓNG SANYO G7786V

LÒ VI SÓNG SANYO G7786V

cccc Giá bán : 3.070.000 đ

LÒ VI SÓNG SANYO EM-SL60C

LÒ VI SÓNG SANYO EM-SL60C

cccc Giá bán : 3.170.000 đ

Lò vi sóng Sanyo EM-G3564 VFRG

Lò vi sóng Sanyo EM-G3564 VFRG

cccc Giá bán : 3.430.000 đ

Lò vi sóng Sharp R-C825VN(ST) 25 lít

Lò vi sóng Sharp R-C825VN(ST) 25 lít

cccc Giá bán : 3.470.000 đ

LÒ VI SÓNG SANYO (AQUA) EM-G5564VFRG

LÒ VI SÓNG SANYO (AQUA) EM-G5564VFRG

cccc Giá bán : 3.520.000 đ

LÒ VI SÓNG SANYO EM-C6786V

LÒ VI SÓNG SANYO EM-C6786V

cccc Giá bán : 3.750.000 đ

LÒ VI SÓNG SANYO EM-G9539V

LÒ VI SÓNG SANYO EM-G9539V

cccc Giá bán : 3.890.000 đ

Lò vi sóng Sharp R-C932VN - ST 32 lít

Lò vi sóng Sharp R-C932VN - ST 32 lít

cccc Giá bán : 4.150.000 đ

LÒ VI SÓNG SHARP R-C942VN(ST)

LÒ VI SÓNG SHARP R-C942VN(ST)

cccc Giá bán : 4.370.000 đ

LÒ VI SÓNG SHARP AX-1100VN

LÒ VI SÓNG SHARP AX-1100VN

cccc Giá bán : 7.490.000 đ

LÒ VI SÓNG SHARP AX-1600VN

LÒ VI SÓNG SHARP AX-1600VN

cccc Giá bán : 14.290.000 đ