Điện máy THủ Đức - Siêu thị 30-4

Điện máy THủ Đức - Siêu thị 30-4

Điện máy THủ Đức - Siêu thị 30-4

Bảo hành : 0937.310.800
Các ngành hàng: 0283.89.69.888
Hotline: 093.67.67.400
KANGAROO
thương hiệu
Giá sản phẩm
 vnđ         vnđ

Kéo trượt thanh giá sản phẩm để tìm sản phẩm có giá phù hợp

chảo đáy từ 22cm KG656 XS

chảo đáy từ 22cm KG656 XS

cccc Giá bán : 270.000 đ

NỒI LẨU ĐIỆN KANGAROO KG-271

NỒI LẨU ĐIỆN KANGAROO KG-271

cccc Giá bán : 650.000 đ

MÁY XAY SINH TỐ KANGAROO KG2B9

MÁY XAY SINH TỐ KANGAROO KG2B9

cccc Giá bán : 1.190.000 đ

BỘ NỒI NHÔM 3C KANGAROO KG933

BỘ NỒI NHÔM 3C KANGAROO KG933

cccc Giá bán : 1.190.000 đ

BỘ NỒI INOX 3C NẮP KÍNH KANGAROO KG877

BỘ NỒI INOX 3C NẮP KÍNH KANGAROO KG877

cccc Giá bán : 1.250.000 đ

BỘ NỒI KANGAROO KG-991M

BỘ NỒI KANGAROO KG-991M

cccc Giá bán : 1.250.000 đ

BỘ NỒI NHÔM 3C KANGAROO KG938

BỘ NỒI NHÔM 3C KANGAROO KG938

cccc Giá bán : 1.390.000 đ

BẾP LẨU NƯỚNG KANGAROO KG-96N

BẾP LẨU NƯỚNG KANGAROO KG-96N

cccc Giá bán : 1.470.000 đ

MÁY NÓNG LẠNH KANGAROO KG-33TN

MÁY NÓNG LẠNH KANGAROO KG-33TN

cccc Giá bán : 1.820.000 đ

NỒI HẦM DƯỠNG SINH KANGAROO KG3SC1

NỒI HẦM DƯỠNG SINH KANGAROO KG3SC1

cccc Giá bán : 2.090.000 đ

MÁY LÀM MÁT KHÔNG KHÍ KANGAROO KG50F61

MÁY LÀM MÁT KHÔNG KHÍ KANGAROO KG50F61

cccc Giá bán : 2.500.000 đ

Cây nước nóng lạnh Kangaroo KG31A3

Cây nước nóng lạnh Kangaroo KG31A3

cccc Giá bán : 2.590.000 đ

QUẠT-MÁY LÀM MÁT KK KANGAROO KG-50F06

QUẠT-MÁY LÀM MÁT KK KANGAROO KG-50F06

cccc Giá bán : 2.590.000 đ

MÁY LÀM MÁT KK KANGAROO KG-50F08

MÁY LÀM MÁT KK KANGAROO KG-50F08

cccc Giá bán : 2.590.000 đ

MÁY LÀM MÁT K.KHÍ KANGAROO KG-50F62

MÁY LÀM MÁT K.KHÍ KANGAROO KG-50F62

cccc Giá bán : 3.500.000 đ

Cây nước nóng lạnh Kangaroo KG38N

Cây nước nóng lạnh Kangaroo KG38N

cccc Giá bán : 3.590.000 đ

MÁY NÓNG LẠNH KANGAROO KG-39B

MÁY NÓNG LẠNH KANGAROO KG-39B

cccc Giá bán : 4.570.000 đ

MÁY LÀM MÁT K.KHÍ KANGAROO KG-50F64

MÁY LÀM MÁT K.KHÍ KANGAROO KG-50F64

cccc Giá bán : 4.690.000 đ

QUẠT KANGAROO KG-50F20 (MÁY LÀM MÁT KK)

QUẠT KANGAROO KG-50F20 (MÁY LÀM MÁT KK)

cccc Giá bán : 5.150.000 đ

MÁY LÀM MÁT KK KANGAROO KG-50F16

MÁY LÀM MÁT KK KANGAROO KG-50F16

cccc Giá bán : 5.250.000 đ

QUẠT-MÁY LÀM MÁT KK KANGAROO KG-50F72

QUẠT-MÁY LÀM MÁT KK KANGAROO KG-50F72

cccc Giá bán : 5.690.000 đ

MÁY LÀM MÁT KHÔNG KHÍ KANGAROO KG50F15

MÁY LÀM MÁT KHÔNG KHÍ KANGAROO KG50F15

cccc Giá bán : 5.700.000 đ

MÁY LÀM MÁT K.KHÍ KANGAROO KG-50F66

MÁY LÀM MÁT K.KHÍ KANGAROO KG-50F66

cccc Giá bán : 5.750.000 đ

MÁY LÀM MÁT KK KANGAROO KG-50F36

MÁY LÀM MÁT KK KANGAROO KG-50F36

cccc Giá bán : 5.790.000 đ

MÁY LÀM MÁT KK KANGAROO KG-50F24

MÁY LÀM MÁT KK KANGAROO KG-50F24

cccc Giá bán : 5.800.000 đ

QUẠT-MÁY LÀM MÁT KK KANGAROO KG-50F50

QUẠT-MÁY LÀM MÁT KK KANGAROO KG-50F50

cccc Giá bán : 5.950.000 đ

MÁY LÀM MÁT K.KHÍ KANGAROO KG-50F68

MÁY LÀM MÁT K.KHÍ KANGAROO KG-50F68

cccc Giá bán : 6.750.000 đ

QUẠT KANGAROO KG-50F40 (MÁY LÀM MÁT KK)

QUẠT KANGAROO KG-50F40 (MÁY LÀM MÁT KK)

cccc Giá bán : 7.150.000 đ

MÁY NÓNG LẠNH KANGAROO KG-46

MÁY NÓNG LẠNH KANGAROO KG-46

cccc Giá bán : 7.790.000 đ

MÁY LỌC NƯỚC KANGAROO KG47

MÁY LỌC NƯỚC KANGAROO KG47

cccc Giá bán : 9.350.000 đ

Giỏ hàng đang trống ...

Đóng